ஜோடிகள்

ஜோடிகள்

காதல் ஓவியம்

இது காதலும், காமமும் ஒரு சேரகலந்த ஒரு காவியம் ஆகும். மற்ற கதைகளை போல் அல்லாமல் மிகவும் வித்தியாசமான கதை இது. நான் இராவணன். இது இந்த தளத்தில் என் முதல் பதிப்பு படித்து விட்டு உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள். உங்கள் ஆதரவே அடுத்தடுத்த படைப்புகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.

அம்மா எப்படியோ பெண்ணும் அப்படித்தான் பாகம் 3

அம்மாவின் ஆசைகளுக்காக தன் பொண்ணும் அதை அர்ப்பணிக்கிறார் அதனால் இருவரும் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள் அதுவே கிடைக்கும் லாபங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்

அம்மா எப்படியோ பெண்ணும் அப்படித்தான் பாகம் 2

அம்மாவின் ஆசைகளை புரிந்துகொண்ட பெண் அம்மா அனைவருக்கும் அனைத்தும் இவளும் சேர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஆசையை எப்போதும் மறக்காமல் இருவரும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்

அம்மா எப்படியோ பெண்ணும் அப்படித்தான்

ஒரு அம்மாவின் ஆசையை புரிந்து கொண்ட பெண் அதனால் அவளுக்கு கிடைக்கும் இலாபத்தையும் இவர் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அதனால் இவர்கள் இருவரும் எலியும் பூனையுமாக சண்டை போட்டு இருப்பார்கள்